Aanmelding en behandeling

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Aanmelding en behandeling

Aanmelden voor logopedie
U kunt bellen of mailen. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op, en zal een paar vragen stellen over de aard van het probleem. Vervolgens maken we een afspraak voor een eerste behandeling of een eerste onderzoek .
Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts of een specialist nodig. Wilt u die voor de eerste behandeling opvragen bij de arts en meenemen?

Behandeling
Logopedische behandeling wordt in principe in sessies van 30 minuten gegeven, meestal met een frequentie van 1x per week. De duur van de behandeling kan sterk varieren en is afhankelijk van de aard en de ernst van de hulpvraag. Tijdens en na de behandeling vindt er een evaluatie plaats van de behandeldoelen. Na afsluiting van de behandeling wordt toestemming gevraagd aan u voor het deelnemen aan een klanttevredenheidsonderzoek.

 

Share our website